Søg på Google
 
 
 
Du er her:  FORÅR FORSIDE > PÅSKE
 
 


Påskens hændelser for Jesus

 

 

Søndag:
Jesus drager i triumf ind i Jerusalem
Mandag:
Jesus renser templet for misbrug
Tirsdag:
Jesus bliver forrådt af Judas
Torsdag:
Jesus bliver korsfæstet
Fredag:
Jesus lider døden på et kors på Golgata
Søndag:
Jesus genopstår


Ny aktuel andagt hver dag hele året rundt. Læs andagter på websiden eller modtag pr. e-mail.

www.dagens-ord.bibelland.dk

 

                    KRISTENT  LÆSESTOF
  
Sol til Påske, Pinse og Forår ANDAGTER, TANKER & BIBELVERS   Sol til Påske, Pinse og Forår    


Påskens opstandelse viser, at de menneskelige rammer ikke gælder for Jesu liv - og derved efterfølgende heller ikke for vort.

 

Påskens opstandelse er tegn på opbrud og en ny start. Nu er der ikke længere grund til at kigge selvopgivende på os selv, men vi kan istedet glæde os over de nye muligheder, vi har fået ved Jesu værk på Golgata. Han giver derfra enhver mulighed for at få syndernes forladelse og en adgangsbillet til Guds rige.

 

Påske og forår hænger derfor godt sammen. Når alt vælter frem i naturen, og solen bryder det lange vintermørke og de triste regnvejrsdage. Vi bør glæde os som var det selve opstandelsens morgen.

 

Påske er en ny start på livet. Væk er kulde og mørke, afløst af den guddommelige vej - de nye muligheder som Jesus banede vejen for. Herfra vil vi gerne sige, at der er fri adgang - også for dig - til Guds kærlighed, himmel og omsorg.

Påsken er en kristen fest der skal minde os om Jesus korsfæstelse, død, begravelse og genopstandelse fra de døde. Det er den vigtigste og største af de kristne fester og er mere højtidelig - og for de kristne ”afgørende” - end f.eks. julen.

 

Påsken ligger ikke på en bestemt dato som julen, men påskesøndag er den første søndag efter fuldmåne efter forårsjævndøgn. I de 40 dage før påske er der blandt nogle kristne - forskellige steder i verden - tradition for at faste.

 

Påsken er oprindelig en jødisk fest som bliver fejret til minde om dengang, da jøderne blev udfriet fra slaveriet i Ægypten og kunne begynde deres vandring til det ”lovede land” Israel. Denne begivenhed fandt sted ca. 1280 før Kristi fødsel. Den jødiske påskefest – på hebraisk Pesach – er uden tvivl den største af årets fester. Den kaldes også de usyrede brøds fest. Den første påske står beskrevet i 2. Mosebog kapitel 12.

 

Den jødiske påskefest bestod bl.a. i at man slagtede og spiste et lam til minde om den første påske hvor jøderne skulle smøre lammets blod på deres dørstolper for at undgå den 10. plage, døden, som ramte alle ægypternes førstefødte. Dødens engel gik forbi de blodmærkede døre og det hebraiske ord for påske betyder da også netop "at gå forbi" eller "at skåne".

Når kristne i dag fejrer påske, så er det først og fremmest fordi at Jesus Kristus blev dømt og korsfæstet under den jødiske påskefest i Jerusalem.

 

Den kristne påske begynder med Palmesøndag som skal minde os om Jesu indtog i Jerusalem, hvor han bliver modtaget af palmeviftende tilhængere. I nogle lande, f.eks. på Filippinerne, er der tradition for, at man medbringer dekorede palmeplade til gudstjenesten på palmesøndagen – og efterfølgende går i optog gennem det lokale område.

Skærtorsdag bliver nadveren indstiftet af Jesus. Dette sidste måltid indtog Jesus sammen med sine disciple. Nadver navnet på den rituelle fremgangsmåde efter hvilken en del af gudstjenesten foregår i kristne Kirker. Handlingen er baseret på dette Jesu Kristi sidste måltid med disciplene før korsfæstelsen. Den romersk-katolske kirke kalder nadveren for kommunion (= fællesskab).

 

Nadverhandlingen kaldes i den danske Folkekirke for altergang. Nadvergæsterne går op til alteret og modtager brødet og vinen. Langfredag er mindedagen for selve Jesu død og påsken kulminerer så selve Påskedag som fejres fordi Jesus genopstod.

 

Den kristne påske har altså ikke umiddelbart noget med den gamle jødiske påske at gøre. Påsken er den vel nok vigtigste af alle de kristne fester, fordi Jesu død og opstandelse er altafgørende for hele den kristne tro.

Jesu korsfæstelse og død var det fuldbragte offer, som blev bragt for, at vi som mennesker kan blive tilgivet de forkerte ting vi har foretaget os i vores liv. Vi kan således gå fri af dommen over alle vores synder. Jesu opstandelse er tegnet på - og beviset for, at Gud accepterede og anerkendte Jesu Kristi fuldbragte værk. Jesus blev af Gud Fader pålagt al vores skyld og døde som straf for det vi har gjort.

Fordi Jesus på tredjedagen opstod igen, kan han helt og fuldt frelse dem, som kommer til Gud ved ham, fordi han lever og vil gå i forbøn for os der beder derom. Læs evt. i bibelen, Hebræerbrevet kapitel 7, vers 25)

 

Påsken er yderst glædelig for de kristne! Det er ”stort” at blive skånet for den dom og straf som vi ellers skyldige til. Endvidere så vidner opstandelsen om, at de kristne selv skal den samme vej, at enhver som tror, skal blive frelst og genopstå i ånd og sandhed, til et liv sammen med Jesus i Guds evige himmel. Dette er påskens budskab.

To top

 
 
FORSIDENANIMATIONERCLIPARTEVENTYRFERIEFOTOPÅSKEPINSEPENGESØG og FIND
 
eXTReMe Tracker