Søg på Google
 
 
 
Du er her:  FORÅR FORSIDE > PÅSKE > PALMESØNDAG (1)
 
 


                       Sol til Påske, Pinse og Forår  ANDAGT  Sol til Påske, Pinse og Forår    
   PALMESØNDAGS TRIUMF og TRAGEDIE    

En glæde, som overgår alt

 

Zak. 9,9: ”Bryd ud i jubel, Zions datter, råb af fryd, Jerusalems datter! Se, din konge kommer til dig, retfærdig og sejrrig, sagtmodig, ridende på et æsel, på en æselhoppes føl.”

 

Det er et godt ord, vi i dag standser op ved. Profeten Zakarias har virkelig fået lov til at se ud over sin egen tid og givet os et billede af Frelseren, der palmesøndag kommer ridende på et æsel. Han fortæller, at han er konge, han er retfærdig og sejrrig. Hvad mere kan vi forlange?

 

Zakarias profeterede om noget, der engang skulle ske, vi andre får lov til at se tilbage på noget, der er sket. Derfor er det al mulig grund til at bryde ud i jubel og råbe af fryd. Gør vi så det?

 

Ordet er gældende for alle tider og gælder også i dag.

 

Jesus kom til vor jord for at føre os til Gud, og han gjorde det så grundigt, at det ikke er til at misforstå. Han gik i vores sted og betalte alle verdens skyld, så vi kan stå rene over for Gud. ”Det Jesus har gjort, gør for Gud mig kær”, som der står i en sang.

 

Jesus kommer stadig til os på sin egen måde. Han kommer til os med forbøn. Han er en flittig forbeder for enhver, der er kørt fast i livet. Vi har to herlige bibelord, som bekræfter det. Dem repeterer vi lige:

 

Hebr.7,25: ”Derfor kan han også HELT og FULDT frelse dem, som kommer til Gud ved ham, fordi han altid lever, så han KAN GÅ I FORBØN FOR DEM.

 

Rom.8,34: ”Kristus er den, som er død, ja meget mere: som er opstanden, som er ved Guds højre hånd, SOM OGSÅ GÅR I FORBØN FOR OS.

 

Han kommer til os med sin retfærdighed. Den retfærdighed, som ikke kan købes for penge, men kan fås ved tro.

 

Rom. 3,24: ”Og bliver RETFÆRDIGGJORTE uforskyldt af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus.”

 

Og han kommer til os med sin sejr. Rom.8,37: ”Men under alt dette mere end SEJRER vi ved ham, som elskede os.”

 

Og ikke mindst. Han kommer til os som den KONGE, han er. Han kan med sine kongeord feje alle mulige meninger til side. Han bød over storm og sø. Han bød over død ved Lazarus´ grav og ved båren af en enkes søn. Han beholdt sin kongeværdighed både skærtorsdag og langfredag og påskemorgen blev han konge for altid for enhver, som tror.

 

Lad os i dag bryde ud i jubel og råbe af fryd over vor konge, som sidder på himlen trone og har al magt i Himlen og på jorden. Han blev fattig for at vi skulle blive rige.

 

Hos Jesus møder vi en ubetinget kærlighed, som tilgiver ustandselig.

Hos Jesus møder vi en ubegrænset tillid og en ubeskrivelig tryghed. Tak og lov. 

 
 
FORSIDENANIMATIONERCLIPARTEVENTYRFERIEFOTOPÅSKEPINSEPENGESØG og FIND
 
eXTReMe Tracker