FORSIDE
SØGEFUNKTION
GRAFIK
HELBREDELSE
JUL & KIRKER
KIRKEGÅRDE
KULTUR & FRITID
SØGEMASKINER
TVÆRKIRKELIG
UNGDOM
KIRKESAMFUND
FRISKOLER
DANSK OASE
FOLKEKIRKEN
FRIE KIRKER
INDRE MISSION
UDENLANDSKEFRISKOLER
 • Andreasskolen i Holbæk - En privat kristen friskole i Holbæk der bygger på det kristne livssyn. Lærerne er fra forskellige kirkesamfund og folkekirken.
 • Aulum Kristne Friskole - Skole med knapt 100 elever og det kristne livssyn som fundament for sit virke.
 • Bøgballe Friskole i Uldum - Udvikle eleverne til helstøbte individer, som gennem arbejdet med skolens fag og det kristne livssyn opnår modenhed og ballast.
 • Billesborgskolen i Køge - Den Kristne Friskole der giver børnene væsentlige værdier at leve sit liv udfra.
 • Davidskolen på Bornholm - Bornholms kristne friskole med oplysninger om værdigrundlag, undervisningsform og kontaktadresser.
 • Filipskolen i Aalborg - Friskole hvis mål det er, at dagliglivet må præges af tillid, ærlighed, åbenhed og respekt for det enkelte barns værdighed.
 • Gideonskolen i Glostrup - A.C.E.-skole som integrerer Bibelens indhold og budskab i hele sit virke. Til forældre, som ønsker en lille skole, der lægger vægt på tryghed og kvalitet i undervisningen.
 • Jakobskolen i Risskov - Skolen hvor børnene vokser op i en kristen ramme med bredt udsyn, respekt for andre og frihed.
 • Johannesskolen i Hillerød - Beskrivelse af skolens profil. Oplysninger om praktiske ting omkring skolen og læseplaner.
 • Klippen ved Silkeborg - Kristen privatskole på folkekirkelig grund der bygger på, at det enkelte menneske er værdifuldt - både for mennesker og Gud.
 • Lukas Skolen i Vejle - Tværkirkelig, folkekirken og de evangeliske frikirker, virker ud fra et kristnent idégrundlag. Indholdsrig hjemmeside.
 • Markusskolen i Esbjerg - Med oplysninger om skolens kristne grundlag, skolekreds, kontortider, elevantal, undervisning og personale.
 • MKF i Herning - Midtjyllands kristne Friskole er en skole der betragter ethvert barn som skabt og elsket af Gud. Den kristne holdning har sin base i Den danske Folkekirke.
 • Nærum Privatskole - Give eleverne en kristen uddannelse og opdragelse baseret på Bibelens lære som Guds ufejlbare ord.
 • Ringsted Privatskole - Undervisning som bygger på en kristen grundholdning i et trygt og overskueligt miljø, hvor man lægger vægt på, at eleverne lærer, at hvert menneske har værdi.
 • Roskilde Private Skole - RPS er kristen friskole - et alternativ til den offentlige skole. Oplysninger om skolens idégrundlag og skole-hjem samarbejdet.
 • Sankt Birgitta Skole i Maribo - Katolsk skole der styrker elevernes holdning over for arbejde og ansvar for derigennem at kvalificere dem til frugtbar og kompetent indsats i det moderne samfund.
 • Sankt Nikolaj Skole i Esbjerg - Arbejder for at udvikle elevernes selvstændighed og engagement. Man ønsker, at eleverne hjælper hinanden, samarbejder og sætter menneskelighed over alt andet.
 • Sankt Pauls Skole i Tåstrup - Katolsk privatskole med en tryg atmosfære af faglig dygtighed og socialt engagement.
 • Sct. Ibs Skole i Horsens - Katolsk skole, der bygger på det kristne livs- og menneskesyn, således som det kommer til udtryk i evangeliets og den katolske kirkes lære.
 • Sct. Joseph Søstrenes Skole i Charlottenlund - Katolsk skole hvor mennesket er vigtigst og fagene nødvendige - og hvor de åndelige værdier er overordnet de materielle.
 • Skt. Knuds Skole i Århus - Dansk, katolsk skole, der bygger på det kristne livs- og menneskesyn og som har 32 forskellige nationaliteter repræsenteret på skolen.
 • Svanevej Privatskole København NV - Al undervising foregår på en kristen baggrund - og det er skolens ide at aktivere og inspirere unge til et personligt kristenliv.
 • Thomasskolen i Skovlunde - En skole, der som udgangspunkt understreger Guds eksistens og kærlighed til mennesket og det skabte.


Google

*  *  *  *  *  *
Lej feriehus. Se om sommerhuse  i Danmark eller udlandet
*  *  *  *  *  *  *


Gratis Clipart
Gratis Musik Animationer
Gratis Eventyr Online

Galleri Bibelland
Forår Påske og Pinse
Freelance Lydtekniker
Bagerforretninger


Fairy Tales Online - For free
Etnos Forlag
Dagens Ord Andagter
Kirkerne DKRoskilde Kirkegårde
Roskilde Kirkerne

klik på pilen og kom Klik dig op til toppen af denne side til toppen af denne side

 


 
 

Countere til dels siden 13 August 2001

chart.dk