STARTSIDEN
BIBELVERS FOTO'S
BIBELLAND
BØN OM FRED
CLIP-ARTS
JUL & KIRKER
JULEEVANGELIET I FOTO
LINKS-SERVICE
PÅSKE & BØN
SØGEMASKINER



Påske og Bøn

 

 

Påskeglæden

Herre, tak for påskeglæden.
Langfredag fratog man dig
al værdighed og ære,
men på grund af din lydighed
vandt du det tusindfold tilbage.

Gud oprejste dig fra de døde
og anbragte dig ved sin højre hånd,
hvor du har al magten
i Himlen og på jorden.

Lad glæden over din opstandelse
fylde mit sind hver eneste dag
og lad mig se,
at opstandelseslyset kommer
fra korset.

Tak, at påskeglæden er min styrke.
Og tak, at du fra din tronstol
formår at give mig
værdighed og ære
både her på jorden
og i al evighed.

Amen.

Påskesmerten

Herre, tak for påskesmerten.

Man tog så hårdt fat i dig,
som om du var en forbryder.

Man hånede dig, spyttede på dig
og slog dig,
og dog var du uskyldig.

Man gav dig en tornekrone,
som du villigt tog på,
selv om dens symbol var forbandelse.

Man tog dine velsignede hænder
og pressede dem mod en planke.
Man sømmede dem fast,
som om kærligheden kunne tøjles.
Men de vidste ikke,
at kærligheden tåler alt,
udholder alt
og til sidst sejrer over alt,
fordi kærligheden er
den stærkeste magt i verden.

Herre, tak, at du tog min død
og jeg får din opstandelse.

Amen.

De 2 påskebønner herover er skrevet af Gert Grube, Bibelland, som en del af hans serier "Samtale med Gud".


Læs et Forårs Eventyr

En yderst velegnet fortælling i forbindelse med påsken, skrevet af eventyrdigteren Gert Grube.

 

Fortælling om en vidunderlig have, der danner baggrund for en sommerfugls håb for fremtiden. Handler om, at der håb for fremtiden, når vi tror på Gud. Denne fortælling er for hele familien. Den kan også bruges til oplæsning i skolen, børnearbejdet i kirken og omkring lejrbålet.

 


Ord fra Biblen om påske ...



4. Mosebog kapitel 28

v16 Den 14. dag i den første måned skal I fejre påskehøjtid til ære for Herren, der frelste jer fra dødens engel i Ægypten. v.17 Den følgende dag skal glædesfesten begynde.

5. Mosebog kapitel 16

v1 Husk altid at fejre påskefesten i april måned til minde om den nat, da Herren jeres Gud førte jer ud af Ægypten!

 

Mattæus evangeliet kapitel 26

v17 På den første dag i påsken, hvor man efter jødisk tradition spiser frisk, ugæret brød, kom disciplene til Jesus og spurgte: »Hvor ønsker du, at vi skal forberede påskemåltidet for dig?« v18 Han svarede, at de skulle gå ind i byen og finde den og den mand. »Sig til ham: 'Vor Mester siger, at øjeblikket er kommet. Sammen med sine disciple vil han gerne spise påskemåltidet i dit hus.'«   ....  v26 Mens de spiste, tog Jesus et brød og velsignede det. Så brød han stykker af det og gav det til disciplene og sagde: »Tag det og spis det. Dette er mit legeme.« v27 Og han tog et bæger vin, takkede Gud og gav det videre til disciplene og sagde: »Drik alle sammen heraf, v28 for dette er mit blod, pagtens blod, som udgydes for mange, for at de må få forladelse for deres synder. v29 Jeg siger jer: Fra nu af skal jeg ikke drikke denne vin igen før den dag, da jeg drikker den ny med jer i min Fars rige.«

v30 Efter at de havde sunget sammen, gik de ud til Olivenbjerget.

 

Markus evangeliet kapitel 14

v32 De kom nu ind i en olivenlund, der blev kaldt Getsemane. »Sæt jer her, mens jeg går hen og beder,« sagde Jesus. v33 Dog tog han Peter, Jakob og Johannes med sig lidt længere frem. Nu blev han fyldt af en vældig uro og rædsel. v34 »Jeg er dødsens angst,« udbrød han. »Bliv her og våg!«




v35 Han gik lidt længere frem og kastede sig på knæ og bad om, hvis det var muligt, at blive fri for det frygtelige, der ventede ham. 36 »Far,« bad han, »alt er muligt for dig. Tag dog dette smertens bæger fra mig. Dog ikke som jeg vil, men som du vil.«

v37 Så gik han tilbage til de tre disciple og så, at de alle var faldet i søvn. »Simon, sover du?« sagde han. »Kunne du ikke våge blot én time sammen med mig? 38I skulle være vågne og i bøn. Ellers bukker I under for fristelsen. I vil gerne, men i jer selv er I svage.«

v39 Jesus gik igen lidt væk fra dem og bad på samme måde som før. v40 Noget efter vendte han tilbage og så, at de tre disciple var faldet i søvn igen. De kunne ikke holde øjnene åbne, og de vidste ikke, hvad de skulle sige.

v41 Da Jesus for tredje gang gik hen for at bede og derefter kom tilbage, udbrød han: »Sover I endnu og hviler jer? Nu er det afgjort. Tiden er inde. Nu skal jeg overgives i menneskers hænder.




Lukas evangeliet kapitel 23

v35 Folkehoben stod og så til, mens de jødiske ledere hånede ham og sagde: »Han var så god til at hjælpe andre! Lad os nu se ham frelse sig selv, hvis han virkelig er Messias!«

v36 Soldaterne hånede ham også. De rakte sur vin op til ham og råbte: 37»Hvis du er jødernes konge, så frels dig selv!« v38 Man havde nemlig sat et skilt op på korset over ham. »DETTE ER JØDERNES KONGE« stod der på græsk, latin og hebraisk.

Mattæus evangeliet kapitel 27

v45 Om eftermiddagen faldt der mørke over hele landet - fra omkring klokken tolv til klokken tre. 46Ved tretiden råbte Jesus: »Eli, Eli! Lema sabaktani!« hvilket betyder: »Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?«

v47 Nogle af de omkringstående misforstod det og troede, at han kaldte på Elias. 48En af dem løb hen og fyldte en svamp med bitter vin, som han satte på en stok og holdt op til Jesus, for at han kunne drikke. v49 Men de andre sagde: »Vent! Lad os nu se, om Elias kommer og frelser ham.«

v50 Da råbte Jesus igen og udåndede. v51 I det samme blev forhænget ind til det allerhelligste i templet revet itu fra ø-verst til nederst; jorden rystede, klipper sprængtes, v52 så gravkamre sprang op, og mange for længst afdøde gudfrygtige mænd og kvinder vendte tilbage til livet igen. 53Ja, de forlod deres grave, og da Jesus senere var opstået fra de døde, gik de ind til Jerusalem, hvor de blev set af mange mennesker.

v54 Da officeren og soldaterne, som holdt vagt over Jesus, så jordskælvet og alt det andet, der skete, blev de skrækslagne og råbte: »Han var virkelig Guds Søn!«

Mattæus evangeliet kapitel 28

v1 Tidligt søndag morgen gik Maria Magdalene og den anden Maria ud til graven. v2 Pludselig blev der et voldsomt jordskælv; en engel fra Gud kom ned fra Himlen og rullede stenen bort fra graven og satte sig på den. v3 Han lyste som lynet, og hans klæder var blændende hvide som sne. v4 Vagterne rystede af skræk og faldt bevidstløse om. v5 Så sagde englen til kvinderne: »Vær ikke bange! Jeg ved, at I søger efter Jesus, som blev korsfæstet. v6 Men han er ikke her! Han er opstået,

Mattæus evangeliet kapitel 28

v18 Da sagde Jesus til dem: »Jeg har fået overdraget al magt i Himlen og på jorden. v19 Gå derfor ud og gør alle nationerne til mine disciple: Døb dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, 20og lær dem at adlyde alle de befalinger, jeg har givet jer; og husk, jeg er hos jer altid - ja, indtil verdens ende.«

 


 

Gratis Clipart

Forår Påske og Pinse
Freelance Lydtekniker

Bagerforretninger

Dagens Ord Andagter

Fairy Tales Online - For free

klik på pilen og kom Klik dig op til toppen af denne side til toppen af denne side