FORSIDE
SØGEFUNKTION
GRAFIK
HELBREDELSE
JUL & KIRKER
KIRKEGÅRDE
KULTUR & FRITID
SØGEMASKINER
TVÆRKIRKELIG
FAMILIER & ENLIGE
UNGDOM
KIRKESAMFUNDTVÆRKIRKELIG
De kristne skal være sammen i evigheden. Det er oplagt at der skal samarbejdes allerede nu mens vi stadig er på jorden. Flere og flere tværkirkelige sammenhænge opstår i denne tid. Gud opfordrer tilsyneladende til ENHED. I Guds verden er alle lige meget værd. De mange kirker er en stor kirke med nogle små forskelligheder. Det er tid for samarbejde på tværs af kirkerne.

 • Aglow - Kristne kvinder, der tror på Jesus Kristus som Frelser og Herre og ønsker at brige dette budskab til andre.
 • Aglow International - Danmark - Fællesskab af mere end 15.000 kvinder der virker med Jesu Kristi kærlighed på 6 kontinenter og i mere end 140 lande.
 • Bibelland - Opbyggelig fritid og ferie. Hjælp til bøn. Sjælesorg, opmuntring og frelse. Eventyr med udgangspunkt i Bibelen / Guds ord. Kristen symbolkunst - udstilling med gratis adgang. Kristne foto og clipart med Jesus som hovedfigur.
 • B20 - dagligt - Bøn om vækkelse er i centrum. Visionen er, at en fælleskirkelig samling af folk - på venskabeligt plan - forpligter sig på at bede 20 minutter om dagen for vækkelse.
 • Danmark.dk - Kirke - Den danske stats informationer om kirkernes opgaver i Danmark. Praktiske oplysninger om dåb, navngivning, ægteskab og begravelse.
 • Danske Kirkedage - Spændende kirkedage i et stort samarbejde mellem folkekirker, frikirker og kirkelige organisationer/foreninger. Dagene afholdes i august måned. fællesfront fordi sandheden er, at verden er vores fælles hjem.
 • Dansk Kristelig Sygeplejeforening - DKS - et forum for værdig pleje. Om sygepleje, omsorg, uddannelse, patienters åndelige behov i et kristent perspektiv.
 • Debat om tro og kirke - Kirkelig debat i et forum, som både er ucensureret og lødigt.
 • Det For Mænd - Manden skal lære at være en broder! Acceptere andre, elske andre og formane andre! DFM arbejder på at mænd skal relatere i dybden til deres familie, menighed og andre mænd.
 • Det mellemkirkelige Råd - Kristne kirkesamfunds kontakter og samtaler med hinanden. Formålet er at skabe forståelse og respekt for andre kirker og trossamfund trods forskelle i lære og tradition.
 • Evangelisk Alliance - Til fremme af samarbejde mellem kirker og missionsbevægelser. Der arbejdes for større gensidig kendskab, forståelse og respekt for dansk kirkelivs mangfoldighed.
 • IKON - Danmark - Tværkirkelig forening med informations og samtaleforum for kristendom og nyreligiøsitet. Religiøse dialog, især med mennesker af en anden tro end den kristne.
 • Jubilæumsfonden - Fond der tilgodeser formål med en kirkelig og almennyttig/idealistisk forankring.
 • Kirkeministeriet - Hjemmesiden tjener som redskab til tovejs kommunikation mellem borgerne og Kirkeministeriet. Side med oplysninger om f.eks. organisationen, nyheder og publikationer.
 • Kirkerne.dk Tværkirkelig webside der har føling med tidens ånd. Omhandler især nutidige og visionære kristne emner.
 • KriSoS - Forening der søger at samle kristne inden for social- og sundhedssektoren.
 • Kristeligt Folkeparti - Om partiet der utvetydigt bygger på kristne etiske værdier. Kristeligt Folkepartis virke er et opgør med den materialisme og normløshed, som præger det danske samfund.
 • Kristent informations center - Mødevirksomhed om de åndelige strømninger i samfundet - og hjælp ofrene for det okkulte og nyreligiøse.
 • Kristne Forretningsmænd - Fællesskab med kristne fra alle kirkesamfund, der holder møder i hoteller, på restauranter og i mødelokaler.
 • Københavns Kristne Kulturcenter - Gospelworkshop, Klovneforestilling, kulturskole, International mad og kulturfestival. Nævnte er nogle få af mange aktiviteter i Kulturcenteret på Drejervej.
 • March for Jesus - Årligt tilbagevendende begivenhed, hvor kristne mødes og viser ansigt på gaden med optog, bøn, musik og sang.
 • MC Kilden - Kristne Motorcyklister i Danmark der ønsker at bringe evangeliet om Jesus Kristus ind i motorcykelmiljøet.
 • MC Kirken - Kirke der viser, at troen på Gud og kristenlivet - også kan gøres overskrævs på en motorcykel.
 • Mellemkirkeligt arbejde - Hjælp til forståelse og respekt for andre kirker og trossamfund trods forskelle i lære og tradition og igennem dette også lære sin egen tradition bedre at kende.
 • Netværk for kvinder i tjeneste - Katalysator for større enhed blandt kirker. Netværk til støtte og udvikling af kvinder i tjeneste. Forbedere for vækkelse i Danmark.
 • Samtale med Gud - Opmuntringer til alle kristne uanset kirke tilhørsforhold. Bliv fortrolig med Guds løfter. Få fornyet lyst til at bevæge bønnens arme.
 • Vægterne - Kristen organisation, der ser det som sin opgave at opfordre til at kæmpe for Guds værdier i den enkeltes liv, i familien, i ægteskabet og i samfundet som helhed. Vægterne opmuntrer til at "våge og bede". De beder Guds løfter igennem til fuldbyrdelse. Vægterne mener, det er vigtigt at forstå den tid, vi lever i, i forhold til Guds Ord og advarer mod at følge tidsånden.

 Google

*  *  *  *  *  *
Lej feriehus. Se om sommerhuse  i Danmark eller udlandet
*  *  *  *  *  *  *


Gratis Clipart
Gratis Musik Animationer
Gratis Eventyr Online

Galleri Bibelland
Forår Påske og Pinse
Freelance Lydtekniker
Bagerforretninger


Fairy Tales Online - For free
Etnos Forlag
Dagens Ord Andagter
Kirkerne DKRoskilde Kirkegårde
Roskilde Kirkerne

klik på pilen og kom Klik dig op til toppen af denne side til toppen af denne side

 


 
 

Countere til dels siden 13 August 2001

chart.dk